gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
- ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล »  นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักอานมัยการเจริญพันธ์ กรมอานมัย กระทรวงสาธารณะสุขและอาจารย์จากสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูการเตรียมข้อมูลของโรพยาบาลตามโครงการวิจัย เรื่องการประมาณอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ณ ห้องประชุมทิศใต้ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 12 กันยายน 2014 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 15:37 น.


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

- โรคตากุ้งยิง(Hordeolum)

ตากุ้งยิง (Hordeolum)       โดย พญ.นิภา  วงศ์มณีโรจน์ 

จักษุแพทย์  (Specialist Clinic By Opthamologist)                                                

       ตากุ้งยิง    คือ ภาวะที่เปลือกตามีการอักเสบเป็นตุ่มหนอง

       สาเหตุ      เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 

                       ที่ต่อมไขมัน และต่อมรูขุมขนของ

                       เปลือกตา พบได้บ่อยในเด็ก หรือผู้ที่ชอบขยี้ตา

       อาการ      จะมีอาการเปลือกตาบวมแดง  มีขี้ตาเล็กน้อย 

                       เจ็บตาเวลากระพริบตา หรืออาจคลำเจอ

                       เป็นก้อนนูนและเจ็บ

       การรักษา      -    ในรายเริ่มเป็นให้ใช้ยาปฏิชีวนะป้ายตา  หรือหยอดตา

                          -    หากมีอาการเนื้อเยื่อบริเวณรอบตาอักเสบ  บวมแดง 

                               จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

                         -    แนะนำให้ประคบอุ่นประมาณ 10-20 นาที  วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น

                         -    ถ้าอักเสบมากจนเป็นฝีขนาดใหญ่  ต้องรับการรักษาโดย

                              การเจาะระบายหนอง

 

                   “โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค   เราห่วงใยดูแลท่าน”