gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
- รับวุฒิบัตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล" » คุณอัมพันธ์ ไชยปิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และคุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพัขรินทร์ ภณผาทอง, คุณประภาพร เจริญชัย, คุณกัญจนา เมฆสุรินทร์, คุณเกวลิน รัตนธรรม และคุณกัลยาณี กันธะนภี ในการเข้ารับมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" จาก นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:31 น.
 • 001-acupuncture.gif
 • 1-ct scan.jpg
 • 2-bone.jpg
 • 002-est.jpg
 • 003-mammogram.jpg
 • 4-ent.jpg
 • 004-phacoemulsification.jpg
 • 5-fine scan.jpg
 • 005-uvb.jpg
 • 6-eswl.jpg
 • 7-gastroscope.jpg
 • 8-non-mydriatic camera.gif
 • 9-sleep lab.jpg
 • 10-spiromtry.jpg
 • 11-visual field.jpg


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

Statistics
สมาชิก : 73
Content : 544
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 772433
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

- รับวุฒิบัตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล"

คุณอัมพันธ์ ไชยปิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และคุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพัขรินทร์ ภณผาทอง, คุณประภาพร เจริญชัย, คุณกัญจนา เมฆสุรินทร์, คุณเกวลิน รัตนธรรม และคุณกัลยาณี กันธะนภี ในการเข้ารับมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" จาก นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015

 

- อบรมแผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดอบรม แผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ” ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการทบทวนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมมิตรอนุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารหมอกัมพล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558

 

- รับมอบเงินบริจาค

คุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คได้มอบหนังสือขอบคุณ คุณปราโมทย์ ถิระสังวร พร้อมครอบครัว ที่ได้มอบเงิน จำนวน 100,030 บาท ให้กับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยอื่นต่อไป ณ แผนกผู้ป่วยใน KR5 ชั้น 5 อาคารหมอกัมพล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 2 มกราคม 2015

 

- เปิดแผนกกายภาพบำบัด

 

มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีเปิดแผนกกายภาพบำบัดแห่งใหม่ ซึ่งย้ายไปอยูที่ ชั้น1 อาคารพัสดุ-คลังยา ณ แผนกกายภาพบำบัด ชั้น1 อาคารพัสดุ-คลังยา โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 1 มกราคม 2015

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2014

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

- กีฬาคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 8 สถาบันคริสเตียน ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, กลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าภาค 2 เชียงราย, โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, โรงเรียนมารีรักษ, โรงเรียนสันติวิทยา, โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ซึ่งในครั้งนี้โรงพยาบาลฯได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

- อบรมการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

- OBH Christmas Party 2014

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

- อบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันต่างประเทศ"

อ่านเพิ่มเติม...

 

* ส่งบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมศึกษาดูงานประเทศอิสราเอลใน โครงการตามรอบพระคริสต์

อ่านเพิ่มเติม...

 
เรื่องเล่าชาวOBH
โปรโมชั่นต่างๆ

 

เว็บต่างๆ