gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดของชาวโอเวอร์บรุ๊ค... »  อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดของชาวโอเวอร์บรุ๊ค... คุณสรัญญา คูสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดงาน Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award 2015 เพื่อมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลคู่สัญญา 270 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการด้านประกันสุขภาพ คัดเลือกโดยมุมมองของลูกค้า งานนี้โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คคว้ารางวัล ดีเยี่ยมด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่(New-Keep up the place)ซึ่งหมายถึงการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการให้บริการ ทั้งทางด้านการแพทย์และการบริการท้่วไปอีกทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน ระบบMuangthai Easy Careได้อย่างดีเยี่ยม  วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:53 น.
 • 001-acupuncture.gif
 • 1-ct scan.jpg
 • 2-bone.jpg
 • 002-est.jpg
 • 003-mammogram.jpg
 • 4-ent.jpg
 • 004-phacoemulsification.jpg
 • 5-fine scan.jpg
 • 005-uvb.jpg
 • 6-eswl.jpg
 • 7-gastroscope.jpg
 • 8-non-mydriatic camera.gif
 • 9-sleep lab.jpg
 • 10-spiromtry.jpg
 • 11-visual field.jpg


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

Statistics
สมาชิก : 76
Content : 594
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1061407
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ต้อนรับบริษัทTT&T

 

ต้อนรับบริษัทTT&T มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ให้ต้อนรับ คุณชาญชัย พุ่มขจร จากบริษัท TT&T ที่มาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2016

อ่านเพิ่มเติม...

 

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดของชาวโอเวอร์บรุ๊ค...

 

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดของชาวโอเวอร์บรุ๊ค...

คุณสรัญญา คูสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดงาน Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award 2015 เพื่อมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลคู่สัญญา 270 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการด้านประกันสุขภาพ คัดเลือกโดยมุมมองของลูกค้า งานนี้โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คคว้ารางวัล ดีเยี่ยมด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่(New-Keep up the place)ซึ่งหมายถึงการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการให้บริการ ทั้งทางด้านการแพทย์และการบริการท้่วไปอีกทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน ระบบMuangthai Easy Careได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ต้อนรับ AEC

 

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คได้จัดทีมล่ามภาษาลาว, พม่า, และจีน เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการค่ะ

"โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เราห่วงใยดูแลคุณ"

为了给每个顾客提供周到的服务,清莱欧佛布鲁克医院安排老挝、缅甸和中文翻译员。
“清莱欧佛布鲁克医院我们关心并照顾您”

อ่านเพิ่มเติม...

 

"ภาวะมีบุตรยาก" เราแก้ไขได้...

 

"ภาวะมีบุตรยาก" เราแก้ไขได้...
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เปิดให้บริการตรวจรักษาและปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่ิคลินิกมีบุตรยาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  "โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เราห่วงใยดูแลคุณ"

อ่านเพิ่มเติม...

 

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

 

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมจัดนิทรรศการสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่มาร่วมงานประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชื่อมความสัมพันธ์

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คนำทีมโดยศจ.สุทิน กุมาทะ ผู้จัดการโรงพยาบาล เข้าพบปะผู้นำคริสเตียน จังหวัดท่าขี้แหล็ก ประเทศเหมียนหม่า กว่า 60 คน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลฯเปิด ให้บริการ ระหว่างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและผู้นำคริสเตียน ณ Chi Yone Hway Memorial Church ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

เยี่ยมยืน

 

มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่มาเยี่ยมชมและปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันระลึกโรงพยาบาลและเปิดอาคารหมอบริกส์

 

วันระลึกโรงพยาบาลและเปิดอาคารหมอบริกส์ มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ, ผู้บริหาร และพนักงานโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการแพทย์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขสธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า พร้อมกันนี้ได้เปิดอาคารหมอบริกส์ ที่ปิดปรับปรุงไป และมีการเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางใหม่ คือคลินิกมีบุตรยาก ให้บริการตรวจรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ในวันที่ 13 มกราคม 2016

อ่านเพิ่มเติม...

 

"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า"

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 115 ปี สมเด็จพระศรีนทราบราชชนนี ซึ่งได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 680 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนทราบราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2015

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันพยาบาล

 

คุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคณะพยาบาลโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสงคมสงเคราะห์แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 20 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 
เทคโนโลยีทางการแพทย์
เรื่องเล่าชาวOBH
โปรโมชั่นต่างๆ

 

เว็บต่างๆ