gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
- กีฬาคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 » โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 8 สถาบันคริสเตียน ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, กลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าภาค 2 เชียงราย, โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, โรงเรียนมารีรักษ, โรงเรียนสันติวิทยา, โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ซึ่งในครั้งนี้โรงพยาบาลฯได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557  วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 เวลา 14:30 น.
 • 001-acupuncture.gif
 • 1-ct scan.jpg
 • 2-bone.jpg
 • 002-est.jpg
 • 003-mammogram.jpg
 • 4-ent.jpg
 • 004-phacoemulsification.jpg
 • 5-fine scan.jpg
 • 005-uvb.jpg
 • 6-eswl.jpg
 • 7-gastroscope.jpg
 • 8-non-mydriatic camera.gif
 • 9-sleep lab.jpg
 • 10-spiromtry.jpg
 • 11-visual field.jpg


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

Statistics
สมาชิก : 72
Content : 539
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 736468
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

- กีฬาคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 8 สถาบันคริสเตียน ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, กลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าภาค 2 เชียงราย, โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, โรงเรียนมารีรักษ, โรงเรียนสันติวิทยา, โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ซึ่งในครั้งนี้โรงพยาบาลฯได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

- อบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันต่างประเทศ"

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันต่างประเทศ" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ณ ห้องประชุมมิตรอนุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารหมอกัมพล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014

 

- อบรมการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้จัดอบรม ในหัวข้อ "การบ่งชี้ตัวผู้ป่วย" ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล เพิื่อเน้นย้ำการให้ความสำคัญของการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยและปฏิบัติไปตามแนวทางเดียวกััน ณ ห้องประชุมมิตรอนุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารหมอกัมพล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 3 ธันวาคม 2014

 

* ส่งบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมศึกษาดูงานประเทศอิสราเอลใน โครงการตามรอบพระคริสต์

วันที่ 11-18 พย.2014

หน่วยงานศิษยาภิบาลสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับเบธเอลทัวร์ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานประเทศอิสราเอล เพื่อตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ มีศิษยาภิบาลจากภาคต่างๆ ที่ทำงานรับใช้พระเจ้ามากเกินกว่า 15 ปี และบางคนที่กำลังจะเกษียณอายุหรือ เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังรับใช้อยู่ และตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 3 ท่าน ที่เข้าร่วมในโครงการนี้คือ คุณอำพันธ์ ไชยปิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผป.ศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และศจ.อาสกรณ์ นาปัง อนุศาสก หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจ รวมทั้งหมดในครั้งนี้ 31 คน ขอบคุณพระเจ้าในการเดินทางที่ยากและลำบาก มีอุปสรรคความขัดแย้งในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ แต่ก็สามารถผ่านไปและเดินทางกลับมาด้วยพระพรของพระเจ้ามากมาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

* Mv. สรุปภาพรวมการสัมมนาพันธกิจการแพทย์สภาฯ ครั้งที่ 25

 

วันที่ 28-30 พย.2014

การประชุมสัมมนาพันธกิจการแพทย์สภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 25

ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

- เยี่ยมให้กำลังใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

- เข้าเยี่ยมเจ้าคณะจังหวัด เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

- เพิ่มพูนความรู้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2014 เวลา 11:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

อ่านเพิ่มเติม...

 

- ประชุมเชิงวิชาการ

 

อ่านเพิ่มเติม...