gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
 • 001-acupuncture.gif
 • 1-ct scan.jpg
 • 2-bone.jpg
 • 002-est.jpg
 • 003-mammogram.jpg
 • 4-ent.jpg
 • 004-phacoemulsification.jpg
 • 5-fine scan.jpg
 • 005-uvb.jpg
 • 6-eswl.jpg
 • 7-gastroscope.jpg
 • 8-non-mydriatic camera.gif
 • 9-sleep lab.jpg
 • 10-spiromtry.jpg
 • 11-visual field.jpg


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

Statistics
สมาชิก : 77
Content : 587
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 998907
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า"

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 115 ปี สมเด็จพระศรีนทราบราชชนนี ซึ่งได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 680 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนทราบราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2015

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เยี่ยมยืน

 

มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่มาเยี่ยมชมและปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันพยาบาล

 

คุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคณะพยาบาลโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสงคมสงเคราะห์แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 20 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรม "เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่"

 

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้จัดโครงการพัฒนาหัวหน้าฝ่าย / แผนก ตามหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่" (Modern JD) โดยอาจารย์ ธนุเดช ธานี ณ ห้องประชุมมิตรอนุเคราะห์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

เยี่ยมยืน

 

เยี่ยมยืน คุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการสายการพยาบาล พร้อมคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ให้การต้อนรับ ดร.ทนพ.ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา ผู้จัดการแผนกประสานงานเครือข่ายการแพทย์ บริษัทแอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลในเครือข่าย และรับฟังปัญหาในการประสานงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมมิตรอนุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารหมอกัมพล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 1 ตุลาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

เติมเต็ม...ชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์

 

เติมเต็ม...ชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์

ด้วยเทคโนโลยีช่วยการตั้งครรภ์..แห่งแรกในจังหวัดเชียงราย!!!
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...แผนกผู้ป่วยนอกเบอร์ 10 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โทร. 0-5371-1366, 0-5391-0100

 

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี คุณ ศิริกัญญา วงค์ใหม่ หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล "นักข่าวน้ำดี" ภาคเหนือ ปี 2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ เชียงราย วันที่ 3 กันยายน 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

บริจาคเงิน

 

บริจาคเงิน คุณไชยวรรณ์ หม่อมพกุล หัวหน้าการเงิน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณสำเริง เกิดศิริ ที่บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์ซื้อโลงศพให้แก่ผู้ที่อยากไร้ ณ แผนกผู้ป่วยนอกเบอร์ 47 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค วันที่ 22 กันยายน 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

ระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

 

ระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ คุณศิริกัญญา วงค์ใหม่ หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ไปร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ เนื่องในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เป็นระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ในการต่อสู้ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ในวันที่ 5 กันยายน 2015

อ่านเพิ่มเติม...

 

คาราวานตรวจสุขภาพ

 

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ร่วมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "คาราวานตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ" เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ และความคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ แก่ลูกค้าทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ.พะเยา วันที่ 28-30 สิงหาคม 2015

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
เทคโนโลยีทางการแพทย์
เรื่องเล่าชาวOBH
โปรโมชั่นต่างๆ

 

เว็บต่างๆ